Bývajte ako králi

Citlivá rekonštrukcia pamiatkovo chránených interiérov Valtického zámku, ktorý je zapísaný v svetovom dedičstve UNESCO. Priestor sme prispôsobovali na mieru pre potreby hotelového ubytovania. Návrh v maximálnej miere rešpektuje architektúru historického zámku s vzácnymi klenbami a krásnymi pôvodnými konštrukciami.

Autor návrhu interiéru: Mgr. art. Michal Kysela

Spolupráca: Ing. Dominika Hliníková, Mgr. art. Lenka Boráková Kubalíková

Fotografie: LMP - Lukáš Macek Photography 

Termín realizácie: 2021

Miesto: Valtice, Česká republika

Investor: Hospitality Trade s.r.o.