Rodinný dom, Bratislava-Rača

Rodinný dom, Bratislava-Rača

Novostavba rodinného domu v Bratislave-Rači nadväzuje tak objemovo ako i tvaroslovím na situáciu. Predovšetkým je to reflexia typickej vinohradníckej scenérie Rače - výhľady na zvlnené karpatské vinohrady. Tomu sa prispôsobuje tak orientácia pobytových miestností ako i záhrady. Čaro jednoduchých štítov vinohradníckych domčekov starej Rače sa prenáša aj do návrhu novostavby ako objemová inšpirácia centrálnej hmoty domu. V kontraste s čistým bielym objemom je kubická nízka podstava, ktorej odlišnosť je podporená i materiálovým vyjadrením. Jej zemitá prapodstata poukazuje na túžbu zrásť s okolím a stať sa jeho integrálnou súčasťou.

 

Autor:  Mgr.art. Michal Kysela

Foto: Mgr. art. Katarína Bako