Interiér spoločnosti E-T, Žilina

Interiér spoločnosti E-T, Žilina

Štúdia interiéru sídla spoločnosti E-T, Žilina. Návrh sa snaží zachytiť súčasné trendy v oblasti interiérovej tvorby s industriálnym nádychom. 

 

Autor: Mgr. art. Michal Kysela