Interiér rodinného domu, Banská Bystrica

Interiér rodinného domu, Banská Bystrica

Návrh interiéru pracuje s konceptom pustenia svetla a vzdušnosti do interiéru domu. Zodpovedá tomu výber materiálov.

 

Autor: Ing. arch. Juraj Bolček, Mgr. art. Michal Kysela

Vizualizácie: Ing. arch. Juraj Bolček