Interiér **** hotela

Centrum Jasná

Architektonická súťaž na riešenie interiérov Centrum Jasná, Nízke Tatry. Ocenenie v súťaži - 3.miesto

 

Autori návrhu interiéru: Mgr. art. Michal Kysela, Ing. arch. Juraj Bolček, Mgr. art. Denisa Dočkálková